شمش روی حاصل فرآیند انحلال خاک معدنی حاوی فلز روی در اسید و پس از آن انجام الکترولیز (یک فرآیند الکتریکی است که از دو قظب مثبت و منفی تشکیل شده است) که منجر به تولید ورق می شود. سپس توسط کوره دوار تبدیل به مذاب روی شده و در نهایت با ریخته گری در قالبهای مکعب مستطیل شمش روی حاصل می شود.

اجزاء لوگو (آرم)

دو نيم دايره در مركز لگو، حكايت از فرآيند محلول سازي دارد. طي اين فرآيند ماده معدني (خاك) حاوي فلز روي پس از انحلال، طي دو فعاليت اصلي تصفيه گرم و تصفيه سرد موجب توليد محلول الكتروليت مورد نياز مرحله الكتروونينگ ( مرحله بعدي) مي شود.

رنگ آبي: نشان دهند (قابليت اعتماد و قدرت) است

متوازي االاضلاع، به مانند مربع نمادي از استواري، منطق و معرفت است.

اين شكل الهام گرفته از شكل ظاهري ورق فلز روي است كه طي فرآيند الكترو وينينگ توليد مي شود.

رنگ آبي: نشان دهند (قابليت اعتماد و قدرت) است

نام انگليسي فلز روي است. وجود اين عبارت بر روي متوازي الاضلاع جنبه تاكيدي براي محصول مياني فرآيند توليد كه ورق فلز روي است دارد.

سياه، نمادي از قدرت، تشريفات و آينده نگري است.

دايره توپر، نقطه ايست كه گسترش يافته است اين شكل در برگيرنده مفاهيم كمال، يكپارچگي و نبود هرنوع تمايز و تفكيك است. به طور ضمني در دل نقطه، مفهوم مجرد ازلي نيز وجود دارد. دايره نمادي از خلاقيت نيز هست.

رنگ آبي: نشان دهند (قابليت اعتماد و قدرت) است

حلقه تو خالي مفهوم حركت و احساس را بيان مي كند. همچنين سمبلي از كوره ذوب و ريخته گري است كه بصورت دوراني براثر حرارت موجب ذوب ورق روي شده و در نهايت شمش روي توليد مي شود.

رنگ قرمز سمبل هيجان انگيزي/ جوان گرايي است و همينطور نشان دهنده دماو حرارت بالا در كوره ذوب و ريخته گري است.

الهام گرفته از نماد (يين و يانگ تائو) بيانگر (راهبر و پيرو) است.

كاركرداين نماد، عينيت بخشي به مفهوم بهبودمستمر در سازمان و برخورداري از قابليت بازيافت فلز روي در طبيعت است.

رنگ خاكستري به مفهوم توازن/ پايداري بوده و ياد آور رنگ طبيعي شمش روي بعنوان محصول نهايي اصلي شركت است.

تفسير نمادين نشان تجاري توليد روي بندرعباس

توليد روي بندرعباس، سازماني است كه مبتني بر كمال گرايي و يكپارچگي و خلاقيت بنا شده است. اعتماد و قدرت كاركنان در سازمان، اساس شركت را تشكيل مي دهد.

شاكله سازمان بصورت استوار، منطقي و با معرفت ساخت يافته است.

مباني ارزشي و اعتقادي شركت بر پايه تعهد و هم پيماني بنا شده و جوان گرايي و كار و تلاش هيجان انگيز يك اصل بنيادين است.

راهبري و پيروي نماد قابل لمس و عيني در شركت است . توازن و پايداري و بهبود مستمر دو شاخص جريان حيات و زندگي سازمان است. تصميم گيري در شركت با نگاه به آينده و آينده پژوهانه است.

فرآيند توليد شمش روي شامل، انحلال و تصفيه، الكترو وينينگ و ذوب و ريخته گري است.