شركت توليد روي بندر عباس
  • آدرس : بندرعباس، كيلومتر 18 جاده اسكله شهيد رجايي، مجتمع آلومينيوم المهدي
  • تلفن : 5463 3359 (76) 98+
  • تلفن : 5464 3359 (76) 98+
  • فکس : 5465 3359 (76) 98+
  • پست الکترونیک : info@bzpc.irدفتر مرکزی
  • آدرس : تهران، خيابان شهيد مطهري، خيابان تركمنستان، شماره 15، واحد 6
  • تلفن : 4-5593 8841 (21) 98+
  • فکس : 9493 8844 (21) 98+
  • Email : INFO@BZPC.IRشما میتوانید جهت ارتباط بیشتر با شركت توليد روي بندر عباس پیام خود را از طریق آدرس ایمیل های زیر با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
گیرنده
متن