برگ درختان سبز در نظر هوشيار هر ورقش دفتري است معرفت كردگار

درختان همواره در زندگي بشر موثر بوده اند. قرنهاست كه آدمي در سايه شاخسارشان از شدت گرما و تابش خورشيد در امان مانده و از ميوه هاي الوان و شيرينشان بهره مند گشته است. آواي پرندگان كه در لابلاي شاخسارشان مأوا گزيده اند روح و جانش را صفا بخشيده و قلب وي را مملو از خوشي و شادابي نموده است و بار ديگر اين شكوفه هاي زيباي درختانند كه به او نويد فرا رسيدن بهاري دل انگيز را مي دهند.

در این جلسه ابتدا مهندس انجوی مدیر مجتمع ضمن ابراز خیر مقدم به حضار ، با ذکر احادیث در باب پاسداشت و حرمت منابع طبیعی به عنوان موهبت الهی پرداخته و همگان را به ایجاد فضای سبزی بهتر دعوت نمود.
در ادامه تعداد 150 نهال به دست مدیران ، سرپرستان و کارکنان مجتمع تولید روی بندرعباس در قسمتی از فضای سبز کارخانه که از قبل جهت انجام مراسم روز درختکاری آماده شده بود غرس شد.