گواهینامه ها و افتخارات


جلسه بررسی عملکرد 9 ماهه سال 1396 شرکت تولید روی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید روی بندرعباس جلسه بررسی عملکرد 9 ماهه سال 1396 در تاریخ 96/10/19 در محل شرکت با حضور اعضای محترم هیات مدیره ، مدیرعامل ، مدیران ، کارشناسان و سرپرستان قسمت های مختلف تشکیل شد و به بررسی عملکرد واحد های شرکت پرداخته شد .

مهندس تفضلی مدیر عامل در شروع جلسه در تایید اقدامات محسوس انجام شده در راستای اصلاح ساختاری، امور جدید ، افزایش تولید ، راهکارهای افزایش درآمد و سود ، نوسازی های به عمل آمده ، تحقق برنامه های عملیاتی شده و بویژه رضایت کارکنان در پنج حوزه تولید ، فنی ، منابع انسانی ،مالی و بازرگانی و HSE و تحقق سود عملیاتی فراتر از پیش بینی انجام شده، توضیحاتی ارائه کرد سپس مدیران و سرپرستان واحد ها به تفصیل به ارائه عملکرد واحدها پرداختند .

مهندس تفضلی در پایان ضمن تشکر از همدلی و همکاری کلیه کارکنان شرکت از مساعدتها و همراهی هیات مدیره محترم در راستای توفیقات حاصل شده در شرکت نیز تقدیر کرد.

مهندس انجدانی رئیس هیات مدیره پس از استماع گزارشات از روند رو به رشد ، پیشرفت و تغییرات انجام شده ابراز خشنودی کردند و ضمن تشکر از زحمات مهندس تفضلی و کلیه کارکنان شرکت تولید روی بندرعباس نکاتی در خصوص بهبود راندمان ، تولید اقتصادی ، اهمیت رضایت کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی کارخانه ، رعایت ایمنی و در نظر گرفتن مدیریت انرژی ارائه فرمودند.

در پایان جلسه نیز اعضای محترم هیات مدیره به همراه مدیر عامل از سایت شرکت بازدید کردند.