گواهینامه ها و افتخارات


بازدید اعضای هیات علمی دانشگاههای علم و صنعت ایران از شرکت تولید روی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید روی بندرعباس نشستی در تاریخ 9 بهمن با حضور مدیران شرکت تولید روی بندرعباس و اعضای هیات علمی دانشگاههای علم و صنعت ایران برگزار گردید  .

در این نشست مدیران شرکت تولید روی بندرعباس به توضیح شرایط کاری و فرایند استحصال فلز روی از خاک معدنی پرداختند و مشکلات موجود جهت تولید را بیان داشتند .

سپس بازدیدکنندگان به همراه مدیران مجتمع بازدیدی از سایت و فرآیند استحصال فلز روی داشتند . طی جلسه به فرصتها و تهدیدهای صنعت و نقش تحقیقات و طرحهای توسعه ای پرداخته شد.