گواهینامه ها و افتخارات


مجتمع تولید روی بندرعباس موفق به اخذ گواهی تحقیق و توسعه گردید

به گزارش روابط عمومی مجتمع به نقل از مدیر مهندسی و فرآیند با تلاش های فراوان و پیاده سازی زیرساخت های مورد نیاز، مجتمع تولید روی بندرعباس موفق به اخذ گواهینامه تحقیق و توسعه از سازمان صنعت ، معدن و تجارت گردید.

مهندس انجوی در این خصوص گفت : یکی از الزامات توسعه دانش محور و رهایی از اقتصاد تک محصولی اعتنا به مقوله تحقیق و توسعه است . با تغییرات ساختاری ایجاد شده در بدنه شرکت و ایجاد واحد تحقیق و توسعه (R&D) توانستیم به این موفقیت دست پیدا کنیم .

وی افزود : علم آموزی و استفاده از روشهای علمی در روش تولید و بهبود کیفیت یکی از اصول و خط مشی شرکت تولید روی بندرعباس می باشد .