گواهینامه ها و افتخارات


مراسم روز درختکاری در شرکت تولید روی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید روی بندرعباس به مناسبت هفته درختکاری مراسم این روز با حضور مدیران و کارکنان شرکت برگزار گردید .

مهندس انجوی در این مورد گفت : امروزه با صنعتي شدن جوامع بشري درختان نقش مهم تري در زندگي بشر ايفا مي كنند و درختکاری یکی از روشهای کاهش آلودگی صنعتی می باشد .با توجه به این موضوع شرکت تولید روی بندرعباس 2.5 هکتار از وسعت 12 هکتاری کارخانه را به فضای سبز تخصیص داده است .

همچنین وی افزود به مناسبت روز درختکاری با هماهنگی های انجام شده تعداد 100 اصله نهال تهیه و در مناطق مناسب در سطح شرکت کاشته شد .