گواهینامه ها و افتخارات


جلسه بررسی عملکرد سال 1396

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید روی بندرعباس جلسه بررسی عملکرد سال 1396 در تاریخ 96/12/26 در محل شرکت با حضور مدیرعامل ، مدیران ، کارشناسان و سرپرستان قسمت های مختلف تشکیل شد و به بررسی عملکرد شرکت در یکستاه اخیر پرداخته شد .

مهندس انجوی در شروع جلسه در ارتباط با فعالیت ها و دستاوردهای یکساله اخیر شرکت به موضوعاتی از قبیل دستیابی به مقدار تولید تعیین شده در بودجه و برنامه تولید مصوب هلدینگ توسعه و حتی پیشی گرفتن از مقدار تعیین شده پرداخت و همچنین اضافه کرد دستیابی به این رکورد تولید با همکاری کلیه واحدهای عملیاتی و ستادی امکان پذیر شده است .

در ادامه واحد ها به ارائه گزارش عملکرد یکساله خود پرداختند و نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود شرایط در سال 1397 ارائه دادند .

این جلسه با تبریک مدیرعامل به مناسبت سال نو و تشکر و قدردانی از زحمات کلیه همکاران پایان پذیرفت