گواهینامه ها و افتخارات


ثبت رکورد جدید تولید شمش روی

به گزارش روابط عمومی هلدینگ توسعه معادن روی ایران به نقل از ماین نیوز، دکتر اردشیر سعد محمدی گفت: رکورد جدید تولید ۸۱۹۸ تن شمش روی در شهریور ماه ثبت شد. دکتر اردشیر سعد محمدی در ادامه دستیابی به این رکورد را بی سابقه دانست و افزود: استحصال بیش از هشت هزار تن شمش روی آن هم در شرایط کاهش بی سابقه عیار مواد معدنی داخلی و موانع تامین خاک از منابع خارجی، بر اهمیت دستیابی به رکورد یاد شده میافزاید. دکترسعدمحمدی یاد آور شد: برای نیل به این موفقیت شرکتهای تولید روی بندرعباس با تولید ۱۲۵۰ تن، کالسیمین با تولید ۳۵۹۱ تن و ذوب روی بافق با تولید ۱۳۷۴ تن شمش روی که به ترتیب در ۶۰ ماه، ۲۸ ماه و ۱۱ ماه گذشته بی سابقه بوده، بیشترین نقش را ایفا کرده اند. به گفته وی همچنین دو شرکت فرآوری مواد معدنی ایران نیز با ۵۷۳ تن تولید، ذوب و روی قشم با ۹۲۲ تن تولید، شرکت ملی سرب و روی ایران با ۴۸۹ تن تولید در شهریور ماه با ثبت رکورد تولید پنج ساله همراه شدند. شرکت اسیدسازان با ثبت رکورد ۱۱۸۹۵ تنی در شهریور ۹۶ بیشترین تولید ماهانه را به ثبت رساند و میزان تولید ماهانه این شرکت با ثبت ۶۲۹۷۹ تن تولید نسبت به رکورد قبلی در ۶ ماهه سال ۹۳ بیش از ۱۴. ۳ درصد رشد را تجربه کرد.