گواهینامه ها و افتخارات


نشست مشترک با مدیر کل محیط زیست استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید روی بندرعباس نشستی در 7 آذر ماه سال جاری با حضور مدیر عامل و مشاور محیط زیست هلدینگ با مدیر کل سازمان محیط زیست استان هرمزگان و معاون ایشان در محل دفتر مدیرکل محیط زیست برگزار شد .

مهندس تفضلی مدیر عامل در ارتباط با این نشست گفت : این جهت تعامل با سازمان محیط زیست در راستای اجرای موثر ضوابط زیست محیطی در سطح شرکت وهمکاری در  برنامه های فرهنگی این حوزه بحث و تبادل نظر داشتند همچنین مقدمات حضور این شرکت در منتخبین صنعت سبز مورد گفتگو قرار گرفت

دکتر شیر دم مشاور محیط زیستی هلدینگ نیز در ارتباط با قوانین تشویقی سازمان محیط زیست در ارتباط با صنایع و راهکارهای استفاده از  آن صحبت کردند .

مدیر کل محیط زیست نیز با اشاره به این موضوع که حفظ محیط زیست جز الزامات برای هر سازمان می باشد . وی افزود خوشبختانه با توجه به همکاری مثبت ما بین شرکت تولید روی بندرعباس و سازمان محیط زیست در سال های اخیر این شرکت در لیست صنایع آلاینده قرار نگرفته است .