گواهینامه ها و افتخارات


مناقصه ها و مزایده ها:

شرکت تولید روی بندر عباس در نظر دارد محصول سرباره روی به میزان 200 تن با عیار بالای 70 %  را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شرکت تولید روی بندر عباس در نظر دارد یک سری اقلام ضایعاتی داخل سایت کارخانه واقع در بندر عباس، کیلومتر 18 جاده اسکله شهید رجایی، مجتمع آلومینیوم المهدی به شرکت ها و افراد واجد شرایط، این اجناس را به شرح ذیل جهت فروش از طریق مزایده عمومی واگذار نماید:

این شرکت در نظر دارد خدمات بارگیری و جابجایی مواد مشتمل بر مواد معدنی و کیکهای تولیدی داخل سایت کارخانه واقع در بندر عباس، کیلومتر 18 جاده اسکله شهید رجایی به شرکت های واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید: